ระบบ ดับเพลิง MINI Softex เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับพื้นที่ ที่ใช้ระบบน้ำดับเพลิง (Water Springer)ไม่ได้ เช่น ห้องเก็บสารเคมี วัตุถุไวไฟ ห้องเครื่อง หรือ เครื่องจักรต่างๆ

ระบบดับเพลิง MINI Softex เป็นระบบดับเพลิงที่ติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่าย ในราคาไม่สูง

บริษัทมีบริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาอย่างครบวงจร 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้องครัว (Automatic Kitchen Fire Suppression System)

มาตรฐาน UL-300 

 

 Our Partners 

ระบบดับเพลิง 
Visitors: 46,936